Zahájili jsme projekt „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“

Bilaterální iniciativa s názvem „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“ z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (Programme Bilateral Ambitions) v rámci programu Spravedlnost podpořeného Norskými fondy 2014 – 2021 byla schválena a zahájena dne 11. 10. 2023.

Špičky evropské justice budou jednat v Praze o integraci lidí s trestní minulostí. Osvětou se inspirují v ČR.

Praha, Oslo 19. října 2023 – V termínu 1. – 3. 11. 2023 se v Praze sejdou lídři evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka, z. s. pořádá kulatý stůl, Yellow Ribbon – Growing European Together, jehož hlavním tématem bude osvěta v integraci lidí s trestní minulostí. Ředitelka této organizace, Gabriela Slováková, je již devět let iniciátorkou osvětového projektu Yellow Ribbon Run (YRR). YRR se skládá z několika akcí, tou hlavní je běh pro veřejnost, kde se každoročně schází  fandové a sportovci z řad státního, soukromého i neziskového sektoru spolu s lidmi s trestní minulostí a ve výkonu trestu. Právě tento koncept bude inspirací pro zahraniční partnery, po českém vzoru utéct předsudkům, dát lidem s trestní minulostí druhou šanci a uspořádat YRR také v evropských zemích.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde

_______________________

 

INFORMACE O PROGRAMU SPRAVEDLNOST:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/spravedlnost