The 9th annual of the race against prejudice is here. Hundreds of runners will wear the yellow ribbon to support the integration of people with the criminal past. Czech Yellow Ribbon Run inspires European countrie

Prague, 11th June 2024 – The 9th Yellow Ribbon Run will take place on Tuesday 11th June. This year over 900 people are registered for the run. Hundreds of runners stood up for a second chance for dads with the criminal records. And hundreds will stand at the event for the public, which is also the highlight of the year. The race and the accompanying Yellow Ribbon Run program will take place in the tourist attractive locality and around the Marvánek pond in Říčany in the suburb of Prague. Supporters from state institutions, NGOs and private companies regularly participate in the run, which support not only the idea of ​​the Yellow Ribbon, but also the employment of people after serving their sentence.

The event is supported by the Czech celebrities. There will be around one hundred runners from European countries who will support the idea and are also going to plan the event in their countries. The first European Yellow Ribbon Runs are planned to be organized by justice and non-profit organizations in Norway, Croatia, Latvia and Lithuania.

The mission of the Yellow Ribbon Run project has been education and support for the integration of people with a criminal past.  In particular, to break down numerous prejudices, to give people with a criminal history and their families a second chance for a decent life, contributing to the prevention of crime, reduction of recidivism, awarness and greater safety in society.

„Men are the majority of the prison population. In the 9th annual of the Czech Yellow Ribbon Run, we are focused especially on dads with a criminal history and projects that offer them direct support, for example how to acquire better parenting habits and not lose contact with their children,“ says the initiator of the Yellow Ribbon Run and director of the criminal policy dept. of the Ministry of Justice of the Czech Republic, Gabriela Slováková.

There are organized separated events for convicts in prisons as part of each years annual called Yellow Ribbon Days in prisons so hudnreds of offenders can register and run against prejudice. The so-called virtual runs started with the opening ceremony of the 9th year in Bělušice Prison, which was also part of the Pappa Programme inspired by Norway. Every year 25 out of 35 prisons in the Czech Republic regularly participate in the event.

This year, almost four hundred convicts ran and are still going to run directly in prisons.

The Yellow Ribbon Growing European as part of bilateral cooperation, a „hub“ is being created in the Czech Republic, which inspires awareness abroad as well. Up to a hundred runners from a total of twenty European countries will take part in the Czech run. For example, runners from the Norwegian Prison Service (Kriminalomsorgen), the association of European probation services CEP (Confederation of European Probation) or representatives of the international network Rescaled, which aims to establish community prisons, will participate.

There will be European representatives from those countries:

Yellow Ribbon Run Growing European Together – Norway, Lithuania, Latvia, Romania, Croatia

 CEP (Confederation of European Probation) – Norway, Croatia, Lithuania, Latvia, Poland, England, Italy

Rescaled – Romania, Norway, The Netherlands, Spain, Serbia, Portugal, Germany, Croatia, Austria, Finland, Malta

Kontakt:

Veronika Friebová

PR Manager

Žlutá stužka z. s.

mobil +420 778 457 229

Běh proti předsudkům se blíží. Žlutou stužku si za integraci lidí s trestní minulostí už podeváté připnou stovky běžců. Český běh inspiruje evropské státy.

Praha, 11. června 2024 – V úterý 11. 6. se uskuteční již 9. ročník Yellow Ribbon Run. V letošním ročníku se do běhu registrovalo více než 900 lidí a další se ještě mohou registrovat až do úplného začátku akce. Stovky běžců se letos postavili za druhou šanci pro táty s trestní minulostí. Další se postaví na akci pro veřejnost, která je zároveň vrcholem ročníku. Závod a doprovodný program Yellow Ribbon Run proběhne v turisticky atraktivní lokalitě Ladova kraje a okolí rybníka Marvánek v Říčanech u Prahy. Do běhu se pravidelně zapojují příznivci ze státních a neziskových organizací a firem, které podporují nejen myšlenku Žluté stužky, ale i zaměstnávání lidí po výkonu trestu. Patronkou dětí YRR je moderátorka České televize Barbora Černošková. V rámci dětského programu bude o děti pečovat spolu s dalšími moderátorkami České televize. Ambasadorem projektu je herec a scénárista Petr Čtvrtníček. O hudební program se postará kapela Gipsy Brothers s Davidem Krausem. Českým během se inspirují také evropské státy, které se účastní akce v Říčanech. První evropské běhy se žlutou stužkou plánují uspořádat organizace z justice a neziskových organizací v Norsku, Chorvatsku, Lotyšsku a Litvě.

Posláním projektu Yellow Ribbon Run je od počátku osvěta a podpora integrace lidí s trestní minulostí.  Zejména odbourávat četné předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život a přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.

„Muži jsou většinovou vězeňskou populací. V 9. ročníku Yellow Ribbon Run jsme se zaměřili zejména na táty s trestní minulostí a projekty, které jim nabízí přímou podporu, například jak získat lepší rodičovské návyky a neztratit kontakt se svými dětmi,“ říká iniciátorka Yellow Ribbon Run ČR a ředitelka trestní politiky Ministerstva spravedlnosti ČR, Gabriela Slováková.

Před akcí pořádají v rámci každého ročníku samostatné akce pro odsouzené také ve věznicích.

Tzv. virtuální běhy odstartovalo slavnostní zahájení 9. ročníku ve Věznici Bělušice, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby a neziskových organizací, které s otci ve věznicích pracují. Do akce se pravidelně zapojuje 25 z 35 věznic v ČR.

Letos zaběhlo a běžet se ještě chystá téměř čtyři sta odsouzených přímo ve věznicích.

Další stovky běžců se zúčastní na akci pro veřejnost 11. 6. 2024. V minulém roce se do běhu registrovalo celkem 800 lidí.

V letošním roce se navíc zúčastní běhu kolem stovky zahraničních běžců. Žlutá stužka roste do Evropy a v rámci bilaterální spolupráce tak vzniká v ČR „hub“, který inspiruje k osvětě i v zahraničí. Českého běhu se zúčastní až sto běžců z celkem dvaceti evropských států. Zapojí se tak například běžci z norské vězeňské služby (Kriminalomsorgen), sdružení evropských probačních služeb CEP (Confederation of European Probation) nebo zástupci mezinárodní sítě Rescaled, které cílí vznik komunitních věznic.

Yellow Ribbon Run 2024

Termín: 11. 6. 2024

14:00 ZAHÁJENÍ PROGRAMU

16:00 REGISTRACE NA MÍSTĚ

16:30 – 17:30 DĚTSKÉ ZÁVODY – registrace na místě zdarma

18:00 ŠTAFETOVÝ ZÁVOD

Místo: Marvánek Říčany

Doprovodný program: výstava, fotokoutek, občerstvení

REGISTRACE ZDE https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/693

Virtuální závod YELLOW RIBBON RUN

Termín: 13. 3. 2024 – 11. 6. 2024

Závod: libovolná trasa v lese, v parku, ve městě, 2 nebo 4 km

REGISTRACE ZDE https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/693

FOTKY ZDE

TZ: Celkem 60 odsouzených z Věznice Vinařice plánuje běžet v 9. ročníku Yellow Ribbon Run

Praha, Vinařice, 7. června 2024 – Věznice Vinařice uspořádá Žlutostužkový den a hlavně běžecký závod, který je součástí již 9. ročníku Běhu se žlutou stužkou / Yellow Ribbon Run, na podporu integrace lidí s trestní minulostí. Ten je letos věnovaný tátům s trestní minulostí. Do závodu se registrovalo celkem 60 odsouzených. Hlavní akcí 9. ročníku je závod Yellow Ribbon Run pro veřejnost, který se letos uskuteční 11. června 2024 v Říčanech u Prahy. 

Tzv. virtuální běhy odstartovalo slavnostní zahájení 9. ročníku ve Věznici Bělušice, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby a neziskových organizací, které s otci ve věznicích pracují.

„Muži jsou většinovou vězeňskou populací. V 9. ročníku Yellow Ribbon Run jsme se zaměřili zejména na táty s trestní minulostí a projekty, které jim nabízí přímou podporu, například jak získat lepší rodičovské návyky, tak neztratit kontakt se svými dětmi,“ říká iniciátorka Yellow Ribbon Run ČR a ředitelka trestní politiky Ministerstva spravedlnosti ČR, Gabriela Slováková.

Běžce ve Vinařicích přijede podpořit ambasador Žluté stužky, herec Petr Čtvrtníček a patronka dětí se žlutou stužkou, moderátorka Barbora Černošková. Plánují se připojit také další známé osobnosti.

Virtuální běh již zaběhlo 80 odsouzených z Věznice Stráž pod Ralskem, celkem 65 odsouzených z Věznice Příbram, také 55 odsouzených žen z Věznice Nové Sedlo, objekt Drahonice, 15 odsouzených z Věznice Hradec Králové, objekt Pouchov a další. Již tradičně se zapojuje 25 z 35 věznic v ČR.

V minulém roce se do Yellow Ribbon Run registrovalo celkem 800 lidí, kteří tak pod heslem „Uteč předsudkům“ a „Dát druhou šanci“ vyjádřili podporu ženám s trestní minulostí.

Registrace do běhu jsou otevřeny i pro veřejnost. Na hlavní akci, v Říčanech u Prahy bude připraven doprovodný program a mimo štafetových běhů pro dospělé, také dětský závod.

Běh se žlutou stužkou a akce Yellow Ribbon pro veřejnost

Termín: 11. 6. 2024

14:00 ZAHÁJENÍ PROGRAMU

16:00 REGISTRACE NA MÍSTĚ

16:30 – 17:30 DĚTSKÉ ZÁVODY – registrace na místě zdarma

18:00 ŠTAFETOVÝ ZÁVOD

Místo: Říčany u Prahy

Doprovodný program: výstava, fotokoutek, občerstvení

REGISTRACE ZDE https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/693

Virtuální závod pro veřejnost: libovolná trasa v lese, v parku, ve městě, 2 nebo 4 km

REGISTRACE ZDE https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/693

Fotogalerie ZDE

Kontakt:

Veronika Friebová
PR Yellow Ribbon Run
mobil +420 778 457 229
veronika.friebova@yrr.cz
www.yellowribbon.cz

TZ: Běh proti předsudkům se blíží. Žlutou stužku si za integraci lidí s trestní minulostí už podeváté připnou stovky běžců. Český běh inspiruje evropské státy.

Praha, 4. června 2024 – V úterý 11. 6. se uskuteční již 9. ročník Yellow Ribbon Run. Stovky běžců se letos postavili za druhou šanci pro táty s trestní minulostí. Další se postaví na akci pro veřejnost, která je zároveň vrcholem ročníku. Závod a doprovodný program Yellow Ribbon Run proběhne v turisticky atraktivní lokalitě Ladova kraje a okolí rybníka Marvánek v Říčanech u Prahy. Do běhu se pravidelně zapojují příznivci ze státních a neziskových organizací a firem, které podporují nejen myšlenku Žluté stužky, ale i zaměstnávání lidí po výkonu trestu. Patronkou dětí YRR je moderátorka České televize Barbora Černošková. V rámci dětského programu bude o děti pečovat spolu s dalšími moderátorkami České televize. Ambasadorem projektu je herec a scénárista Petr Čtvrtníček. O hudební program se postará kapela Gipsy Brothers s Davidem Krausem. Českým během se inspirují také evropské státy, které se účastní akce v Říčanech. První evropské běhy se žlutou stužkou plánují uspořádat organizace z justice a neziskových organizací v Norsku, Chorvatsku, Lotyšsku a Litvě.

Posláním projektu Yellow Ribbon Run je od počátku osvěta a podpora integrace lidí s trestní minulostí.  Zejména odbourávat četné předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život a přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.

„Muži jsou většinovou vězeňskou populací. V 9. ročníku Yellow Ribbon Run jsme se zaměřili zejména na táty s trestní minulostí a projekty, které jim nabízí přímou podporu, například jak získat lepší rodičovské návyky a neztratit kontakt se svými dětmi,“ říká iniciátorka Yellow Ribbon Run ČR a ředitelka trestní politiky Ministerstva spravedlnosti ČR, Gabriela Slováková.

Před akcí pořádají v rámci každého ročníku samostatné akce pro odsouzené také ve věznicích.

Tzv. virtuální běhy odstartovalo slavnostní zahájení 9. ročníku ve Věznici Bělušice, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby a neziskových organizací, které s otci ve věznicích pracují. Do akce se pravidelně zapojuje 25 z 35 věznic v ČR.

Letos zaběhlo a běžet se ještě chystá téměř čtyři sta odsouzených přímo ve věznicích.

Další stovky běžců se zúčastní na akci pro veřejnost 11. 6. 2024. V minulém roce se do běhu registrovalo celkem 800 lidí.

V letošním roce se navíc zúčastní běhu kolem stovky zahraničních běžců. Žlutá stužka roste do Evropy a v rámci bilaterální spolupráce tak vzniká v ČR „hub“, který inspiruje k osvětě i v zahraničí. Českého běhu se zúčastní až sto běžců z celkem dvaceti evropských států. Zapojí se tak například běžci z norské vězeňské služby (Kriminalomsorgen), sdružení evropských probačních služeb CEP (Confederation of European Probation) nebo zástupci mezinárodní sítě Rescaled, které cílí vznik komunitních věznic.

Yellow Ribbon Run 2024

Termín: 11. 6. 2024

14:00 ZAHÁJENÍ PROGRAMU

16:00 REGISTRACE NA MÍSTĚ

16:30 – 17:30 DĚTSKÉ ZÁVODY – registrace na místě zdarma

18:00 ŠTAFETOVÝ ZÁVOD

Místo: Marvánek Říčany

Doprovodný program: výstava, fotokoutek, občerstvení

REGISTRACE ZDE https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/693

Virtuální závod YELLOW RIBBON RUN

Termín: 13. 3. 2024 – 11. 6. 2024

Závod: libovolná trasa v lese, v parku, ve městě, 2 nebo 4 km

REGISTRACE ZDE https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/693

Videoreport z Yellow Ribbon Run 2023

Kontakt:

Veronika Friebová

PR Manager

Žlutá stužka z. s.

mobil +420 778 457 229

www.yellowribbon.cz

Nový den na CNN Prima News 3. 6. 2024

Gabriela Slováková a Petr Čtvrtníček zvou na Yellow Ribbon Run v pořadu Nový den na TV Prima.

Dívejte se zde

 

TZ: Již 9. ročník Yellow Ribbon Run zahájili tátové ve výkonu trestu z Věznice Bělušice. Podpořila je patronka dětí se žlutou stužkou, moderátorka, Barbora Černošková.

Praha, Bělušice 13. března 2024 – Ve středu 13. 3. 2024 byl slavnostně zahájen 9. ročník osvětového běhu Yellow Ribbon Run, jehož cílem je podpořit lepší integraci lidí s trestní minulostí. V průběhu jara budou již tradičně probíhat běžecké akce přímo ve věznicích. Každý ročník pravidelně vrcholí závodem a akcí pro veřejnost. Ambasadorem projektu a organizace Žlutá stužka z. s., která Yellow Ribbon Run pořádá, je herec a scénárista Petr Čtvrtníček. Patronkou dětí se žlutou stužkou, tzv. neviditelných obětí trestných činů, je moderátorka Barbora Černošková. Běh pro veřejnost se letos uskuteční v úterý 11. 6. 2024 v Říčanech u Prahy, v turisticky populární lokalitě rybníka Marvánek.

Kompletní tiskovou zprávu najdete zde

TZ Zahájení YRR_Bělušice_13_3 (kopie)

Ukončili jsme projekt „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“

Bilaterální iniciativa s názvem „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“ z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (Programme Bilateral Ambitions) v rámci programu Spravedlnost podpořeného Norskými fondy 2014 – 2021 byla ukončena dne 31. 12. 2023.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Špičky evropské justice poběží „Proti předsudkům“ v 9. ročníku Yellow Ribbon Run 

Praha, Oslo 30. 12.  2023 – Yellow Ribbon Run každoročně propojuje lidi z veřejného, ​​soukromého a neziskového sektoru, s lidmi s trestní minulostí i s těmi, kteří jsou stále ve výkonu trestu. Společně běží proti předsudkům a dávají  druhou šanci. Cílem je snížení recidivy a větší bezpečí ve společnosti. Právě tímto konceptem se na začátku listopadu inspirovali zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka , z. s. uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together – s cílem ukázat tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby tuto myšlenku přivezli do svých domovských zemí. 

Ředitelka této organizace Gabriela Slováková odstartovala před devíti lety osvětový běh Yellow Ribbon Run (YRR), který přivezla ze Singapuru. V ČR nyní vznikne “hub” Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy, do kterého se za podpory norského partnera, kterým je norská vězeňská služba připojí: Norsko, Chorvatsko, a Holandsko.

Díky setkání v rámci kulatého stolu vznikl akční plán, jehož cílem je jednotný koncept Yellow Ribbon Run v Evropě, včetně vizuální identity.

“Myslím, že je jedinečné, když má Česká republika příležitost v něčem inspirovat tak pokrokovou zemi jako je Norsko. Yellow Ribbon Run se stává  průkopníkem. Cílem společných akc není pouze osvěta, ale sdílení dobré praxe na celoevropské úrovni, tak očekávám také urychlení a zkvalitnění přístupu k integraci lidí s trestní minulostí také v ČR”, říká Gabriela Slováková, ředitela spolku Žlutá stužka.

Na akci byli přítomni zástupci z Norska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Chorvatska, Rady Evropy a zároveň Singapuru a Nizozemska, kteří se prezentovali on-line. Všichni zúčastnění plánují navštívit Yellow Ribbon Run v České republice, jehož 9. Ročník se bude konat 11. 6. 2024.

INFORMACE O PROGRAMU SPRAVEDLNOST:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/spravedlnost

Do běhu „Proti předsudkům“ se zapojí špičky evropské justice.

Společný cíl ke snížení recidivy, větší bezpečnosti ve společnosti a inkluze sdíleli v Praze.

Praha, Oslo 6. 11.  2023 – Ve dnech 1. – 3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka , z. s. uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together – s ambicí ukázat tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby tuto myšlenku přivezli do svých domovských zemí. Ředitelka této organizace Gabriela Slováková odstartovala před devíti lety osvětový běh Yellow Ribbon Run (YRR), který přivezla ze Singapuru. YRR každoročně propojuje lidi z veřejného, ​​soukromého a neziskového sektoru, s lidmi s trestní minulostí i s těmi, kteří jsou stále ve výkonu trestu. Společně běží proti předsudkům a dávají  druhou šanci. Cílem je snížení recidivy a větší bezpečí ve společnosti. Všichni účastníci jsou připraveni přinést tento formát do svých zemí. 

KOMPLETNÍ TZ V ČJ

TZ_Kulatý stůl_6_11_2023.docx

PRESS RELEASE

TZ_Round table_6th Nov_2023