TZ: Již 9. ročník Yellow Ribbon Run zahájili tátové ve výkonu trestu z Věznice Bělušice. Podpořila je patronka dětí se žlutou stužkou, moderátorka, Barbora Černošková.

Praha, Bělušice 13. března 2024 – Ve středu 13. 3. 2024 byl slavnostně zahájen 9. ročník osvětového běhu Yellow Ribbon Run, jehož cílem je podpořit lepší integraci lidí s trestní minulostí. V průběhu jara budou již tradičně probíhat běžecké akce přímo ve věznicích. Každý ročník pravidelně vrcholí závodem a akcí pro veřejnost. Ambasadorem projektu a organizace Žlutá stužka z. s., která Yellow Ribbon Run pořádá, je herec a scénárista Petr Čtvrtníček. Patronkou dětí se žlutou stužkou, tzv. neviditelných obětí trestných činů, je moderátorka Barbora Černošková. Běh pro veřejnost se letos uskuteční v úterý 11. 6. 2024 v Říčanech u Prahy, v turisticky populární lokalitě rybníka Marvánek.

Kompletní tiskovou zprávu najdete zde

TZ Zahájení YRR_Bělušice_13_3 (kopie)

Ukončili jsme projekt „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“

Bilaterální iniciativa s názvem „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“ z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (Programme Bilateral Ambitions) v rámci programu Spravedlnost podpořeného Norskými fondy 2014 – 2021 byla ukončena dne 31. 12. 2023.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Špičky evropské justice poběží „Proti předsudkům“ v 9. ročníku Yellow Ribbon Run 

Praha, Oslo 30. 12.  2023 – Yellow Ribbon Run každoročně propojuje lidi z veřejného, ​​soukromého a neziskového sektoru, s lidmi s trestní minulostí i s těmi, kteří jsou stále ve výkonu trestu. Společně běží proti předsudkům a dávají  druhou šanci. Cílem je snížení recidivy a větší bezpečí ve společnosti. Právě tímto konceptem se na začátku listopadu inspirovali zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka , z. s. uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together – s cílem ukázat tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby tuto myšlenku přivezli do svých domovských zemí. 

Ředitelka této organizace Gabriela Slováková odstartovala před devíti lety osvětový běh Yellow Ribbon Run (YRR), který přivezla ze Singapuru. V ČR nyní vznikne “hub” Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy, do kterého se za podpory norského partnera, kterým je norská vězeňská služba připojí: Norsko, Chorvatsko, a Holandsko.

Díky setkání v rámci kulatého stolu vznikl akční plán, jehož cílem je jednotný koncept Yellow Ribbon Run v Evropě, včetně vizuální identity.

“Myslím, že je jedinečné, když má Česká republika příležitost v něčem inspirovat tak pokrokovou zemi jako je Norsko. Yellow Ribbon Run se stává  průkopníkem. Cílem společných akc není pouze osvěta, ale sdílení dobré praxe na celoevropské úrovni, tak očekávám také urychlení a zkvalitnění přístupu k integraci lidí s trestní minulostí také v ČR”, říká Gabriela Slováková, ředitela spolku Žlutá stužka.

Na akci byli přítomni zástupci z Norska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Chorvatska, Rady Evropy a zároveň Singapuru a Nizozemska, kteří se prezentovali on-line. Všichni zúčastnění plánují navštívit Yellow Ribbon Run v České republice, jehož 9. Ročník se bude konat 11. 6. 2024.

INFORMACE O PROGRAMU SPRAVEDLNOST:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/spravedlnost

Do běhu „Proti předsudkům“ se zapojí špičky evropské justice.

Společný cíl ke snížení recidivy, větší bezpečnosti ve společnosti a inkluze sdíleli v Praze.

Praha, Oslo 6. 11.  2023 – Ve dnech 1. – 3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka , z. s. uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together – s ambicí ukázat tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby tuto myšlenku přivezli do svých domovských zemí. Ředitelka této organizace Gabriela Slováková odstartovala před devíti lety osvětový běh Yellow Ribbon Run (YRR), který přivezla ze Singapuru. YRR každoročně propojuje lidi z veřejného, ​​soukromého a neziskového sektoru, s lidmi s trestní minulostí i s těmi, kteří jsou stále ve výkonu trestu. Společně běží proti předsudkům a dávají  druhou šanci. Cílem je snížení recidivy a větší bezpečí ve společnosti. Všichni účastníci jsou připraveni přinést tento formát do svých zemí. 

KOMPLETNÍ TZ V ČJ

TZ_Kulatý stůl_6_11_2023.docx

PRESS RELEASE

TZ_Round table_6th Nov_2023

Zahájili jsme projekt „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“

Bilaterální iniciativa s názvem „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“ z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (Programme Bilateral Ambitions) v rámci programu Spravedlnost podpořeného Norskými fondy 2014 – 2021 byla schválena a zahájena dne 11. 10. 2023.

Špičky evropské justice budou jednat v Praze o integraci lidí s trestní minulostí. Osvětou se inspirují v ČR.

Praha, Oslo 19. října 2023 – V termínu 1. – 3. 11. 2023 se v Praze sejdou lídři evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka, z. s. pořádá kulatý stůl, Yellow Ribbon – Growing European Together, jehož hlavním tématem bude osvěta v integraci lidí s trestní minulostí. Ředitelka této organizace, Gabriela Slováková, je již devět let iniciátorkou osvětového projektu Yellow Ribbon Run (YRR). YRR se skládá z několika akcí, tou hlavní je běh pro veřejnost, kde se každoročně schází  fandové a sportovci z řad státního, soukromého i neziskového sektoru spolu s lidmi s trestní minulostí a ve výkonu trestu. Právě tento koncept bude inspirací pro zahraniční partnery, po českém vzoru utéct předsudkům, dát lidem s trestní minulostí druhou šanci a uspořádat YRR také v evropských zemích.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde

_______________________

 

INFORMACE O PROGRAMU SPRAVEDLNOST:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/spravedlnost

 

Rodiny odsouzených strávily den v okrasné zahradě Věznice Jiřice, která je součástí tzv. otevřené věznice. Akce pomohla zejména nezletilým dětem prožít den s tátou, ale také rodičům prožít den s odsouzenými mimo vězeňské návštěvní místnosti.

Praha, Jiřice 2. září 2023 – V sobotu 2. 9. 2023 pořádala nezisková organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s. ve spolupráci s Věznicí Jiřice den pro děti a rodiče v rámci projektu Tady a teď. Akce se zúčastnilo 13 odsouzených a 45 rodinných příslušníků,z toho 18 dětí.

Zaznamenáváme skvělé výsledky ze zpětné vazby odsouzených i věznic samotných, ale zejména od dětí, které jsou pro nás hlavní motivací v podobných aktivitách pokračovat,” říká Zuzana Bejó z Volonté, o.p.s.

Dospělí i děti na akci oblékly trička se žlutou stužkou, která jsou nedílnou součástí osvětových aktivit v projektu Yellow Ribbon Run (Běh se žlutou stužkou), kde se již 8 let schází na podporu lidí s trestní minulostí stovky běžců z řad státního, soukromého a neziskového sektoru. Žlutá stužka je pak symbolem návratu z vězení na svobodu, úspěšného začlenění do společnosti a odbourání předsudků. 

Muži tvoří většinu vězeňské populace. Jejich děti jsou neviditelnými oběťmi trestných činů. Neztratit s nimi kontakt a udržet vztah je velké téma pro mnoho otců ve výkonu trestu. Vážím si toho, že je Vězeňská služba ČR otevřená podpoře vztahů mezi rodiči a dětmi a otevírá brány věznic rodinám odsouzených. Rodiny se tak mohou setkat v neformálním prostředí a prožít kvalitní čas, který v nelehké životní situaci pomůže posílení jejich vztahů. Právo na kontakt s rodičem mají mít všechny děti, bez ohledu na to, kde dospělí v životě udělali chybu,” říká Gabriela Slováková, iniciátorka projektu Yellow Ribbon Run v ČR a zakladatelka organizace Žlutá stužka z.s.

Videozáznam z akce pořídila iniciativa Projekt 23, která na YouTube produkuje videorozhovory s lidmi na okraji společnosti.

Věznice Jiřice podporuje aktivity na posílení rodinných vztahů opakovaně.

Každoročně pořádáme akce na podporu dětí a rodičů a ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Moderní společnost se vyvíjí a mění a stále více si uvědomujeme, že otcovství je důležitou a hodnotnou rolí, kterou muži sehrávají v životě svých dětí. Proto vítáme, jak iniciativu organizací mimo Vězeňskou službu ČR, tak nadšení zaměstnanců věznic pro podobné aktivity,” doplňuje Hana Prokopová, vedoucí otevřené věznice a tisková mluvčí Věznice Jiřice.

______________________________________________________________

Yellow Ribbon Run (YRR) / Běh se žlutou stužkou – cílem projektu je bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. Do 8. ročníku Yellow Ribbon Run se v roce 2023 registrovalo 800 lidí. Yellow Ribbon Run je hlavním projektem samostatné organizace Žlutá stužka z. s.

Od roku 2022 pořádá tematické ročníky. Hlavním motivem je podpořit lidi  s trestní minulostí v jejich rodičovských rolích. Všechny linky v tématech tak vedou k dětem a jejich destigmatizaci. Od setkávání s odborníky a řešením jejich situace, přes rozšiřování možností, jak strávit s rodičem kvalitní čas v neformálním prostředí, po přímou finanční podporu. 

Video z 8. ročníku YRR od Projekt 23

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. – projekt Tady a teď  21/2022-OPRD-DOTC, Dotační titul MSp: Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody pro rok 2023. Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí min. 55 klientů ve VTOS ze zapojených věznic – Věznice Jiřice, Věznice Kynšperk n. O. a Věznice Kuřim. Dále minimálně 55 partnerek/partnerů s nezletilými dětmi a změna přístupu k rodině včetně řešení společných akcí v průběhu realizace projektu tj. 3/23 – 12/23.

Programy pro rodiny realizuje VOLONTÉ CZECH, o.p.s. v synergii s projektem VOL RODINU CZ.03.02.02/00/22_017/0000254 financovaným prostřednictvím OPZ plus a projektem společně pro vyšší pozitivní dopad na rodin odsouzených, 2022-2-CZ01-KA210-ADU-000101184, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu ERASMUS+

Záměrem je umožňovat dětem komunikaci a kontakty s rodiči ve VTOS a současně řešit posílení rodičovských kompetencí u otců a matek.

 

Gabriela Slováková – Od roku 2003 pracovala u Vězeňské služby ČR. V roce 2010 se stala ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a od roku 2019 pokračovala v pozici ředitelky mužské Věznice Kuřim. Působí jako mezinárodní expert se specializací na vězněné ženy a dlouhodobě se věnuje oblasti smysluplného zacházení s odsouzenými, v neposlední řadě také problematice dětí a rodin vězněných rodičů. Celkem 8 let byla členkou řídícího výboru celosvětové organizace ICPA (International Corrections and Prisons Association), která sdružuje přes 5 000 odborníků v oblasti vězeňství a také jako předsedající expertní skupiny EuropPris zaměřené na vztahy odsouzených s rodinou v souvislosti s bezproblémovým začleněním do společnosti po výkonu trestu. Je spoluzakladatelkou MECR (Middle European Correctional Roundtable), který se zaobíral strategiemi v oblasti vězeňství ve střední Evropě a působí v několika expertních skupinách Ministerstva spravedlnosti ČR či Úřadu vlády ČR se zaměřením na trestní justici. Zastává názor, že rodiny a děti odsouzených jsou neviditelnými oběťmi trestných činů a spolupráce s rodinou odsouzených může výrazně pozitivně ovlivnit úspěšné začlenění do společnosti. Při své práci implementuje principy restorativní justice, kterou považuje za zásadní pro minimalizaci dopadů trestné činnosti na oběti a také pro snížení recidivy. Je iniciátorkou y ředitelkou osvětového projektu Yellow Ribbon, jehož cílem je získat zájem veřejnosti o téma lidí s trestní minulostí a propojit instituce působící v této oblasti. V tričku se žlutou stužku jsou si všichni běžci rovni a přichází motivace věnovat tématu více pozornosti. Sama je matkou tří dětí – jedenáctiletého Matyáše a dvouletých dvojčat Mariany a Natálie.

Kontakt:

Veronika Friebová

PR Manager

Žlutá stužka z. s.

mobil +420 778 457 229

www.yellowribbon.cz

Poděkování

Děkujeme vám všem!

 

Z spoluorganizaci a realizaci 8. ročníku Yellow Ribbon Run děkujeme těmto organizacím a osobnostem:

Vězeňská služba České republiky, Tým generálního ředitelství VS ČR, speciální díky patří Věznici Ruzyně za logistiku

Domov sv. Karla Boromejského, Probační a mediační služba, RUBIKON Centrum, z.ú.

Tomáš Slavata, Petr Čtvrtníček Barbora Černošková, Petra Křížková, Lucie Křížková, Jana Peroutková, Jiří Černošek, Jan Jirkovský, D.A.S. Rechtsschutz AG, Jitka Chizzola, A giga s.r.o., Šance Pro, Jihomoravský kraj, MČ Praha 17 Řepy, Kostelecké uzeniny a.s., United Bakeries a.s., Hamerník s.r.o., Jipocar Transport & Logistic, A-GIGA s.r.o., DŘEVOTRADING spol. s r.o., Futaba Czech, s.r.o., Hilton Prague, Banh- mi -ba, Velvyslanectví Norského království, Vězeňská duchovenská péče z.s., Lesy České republiky, s.p., KAFE BOUDA s.r.o., Volonté Czech o.p.s., Nadace 3WFoundation, ConTeyor Czech Republic s.r.o. a další. 

Sananim, Laxus, Aliance žen pro rakovinu prsu, Projekt 23, Zotavovna přední labská, 

Petra Dos, Fotonaut, Imoba, Pivovar MadCat, Stopnito, Jiří Homoláč, David Cihlář, Yellow Ribbon Singapore, Podané ruce, ASK Slavia Praha, KGS legal, Iniciativa hlavák, Dental office H33, Praha 22, Praha 1, Technologocká agentura ČR, Centropol, Dej Prison Hospital, Dorin Muresan, Farni charita Litomyšl, Obvodní státní zastupitelství pro Praha, Asociace organizací v oblasti vězeňství, René Hamrla, Veronika Pavelková, Radek Crha (Non Autos), Katedra žurnalistiky fakulta sociálních věd UK, akademie vs čr, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv, T-mobile, Okamih, Charita Česká Kamenice, Al Paso, Česká kriminologická společnost, Romodrom, Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu, Společnost Podané ruce.

#zenyavezeni #protipredsudkum #utecpredsudkum

8. ročník Yellow Ribbon probíhá ve spolupráci s projektem Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, který je podpořen grantem z Norska.

Aktivním lesoparkem Řepy zatřásli závodníci během proti předsudkům

Praha, 20. června 2023 – Do osmého ročníku běhu na podporu lidí s trestní minulostí se zapojilo téměř 800 běžců. Organizátoři v letošním ročníku šíří osvětu na téma vězněných žen a žen po výkonu trestu. Pravidelné akci pro veřejnost předchází tzv. virtuální běhy, kterých se v letošním roce zúčastnilo 283 běžců ve výkonu trestu přímo ve věznicích. V Aktivním lesoparku Řepy na Praze 17 se sešlo 480 běžců, kteří se takto propojili za druhou šanci pro lidi s trestní minulostí. Mezi nimi také 50 odsouzených, kteří si svůj trest ještě odpykávají. Vedle nich se v tričku se žlutou stužkou postavili běžci z řad Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, Ministerstva spravedlnosti ČR nebo úřadu ombudsmana. Dále pracovníci neziskových organizací a firem, které zaměstnávají odsouzené nebo podporují osvětu. Štafetu sestavila také patronka dětí Žluté stužky, moderátorka Barbora Černošková. Žlutou stužku podpořil také ambasador projektu, herec Petr Čtvrtníček, který návštěvníkům griloval své originální speciality. Hlavní závod podporuje a organizuje sportovec a filantrop, Tomáš Slavata.

Letošní 8. ročník běhu je věnovaný ženám, pravidla zacházení s vězněnými a propuštěnými ženami upravují tzv. Bankocká pravidla. Ta jsou podkladem pro běžce odborníky, kteří se v průběhu roku setkávají nad tématy s cílem pomoci ke snižování trestní represe směrem k ženám tak, aby se mohly co nejrychleji vrátit k rodině, do zaměstnání a celkově řešit svou situaci efektivněji.

Akce pro veřejnost a závody Yellow Ribbon Run jsou hlavními aktivitami organizace Žlutá stužka z.s., kterou založila iniciátorka Yellow Ribbon Run v ČR a bývalá ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou a Věznice Kuřim, Gabriela Slováková.

„Do aktivit Žluté stužky bychom do budoucna rádi zařadili také program prevence kriminality s dlouhodobým konceptem a spolupráci v týmu odborníků, se kterými jsem již nyní v kontaktu na lokální i mezinárodní úrovni, doplňuje Slováková.  

Od března 2023 probíhaly tzv. virtuální běhy a Žlutostužkové dny přímo ve věznicích. V letošním roce se do Yellow Ribbon Run zapojilo 25 z 35 věznic v ČR. V březnu proběhlo zahájení 8. ročníku ve spolupráci s Věznicí Ruzyně, oddělení pro výkon trestu odsouzených žen v Domově sv. Karla Boromejského, dále se zapojily Věznice Stráž pod Ralskem, Světlá nad Sázavou a  Věznice Nové Sedlo, objekt Drahonice, Věznice Příbram, Věznice Kuřim a Hradec králové objekt Pouchov, Věznice Vinařice, Rapotice, Olomouc, Teplice a další.

Příběhy běžců a podporovatelů Yellow Ribbon už třetím rokem dokumentuje fotograf Jan Jirkovský. Právě z jeho fotografií tak vznikl doprovodný program – putovní výstava „Uteč předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu“.

Fotogalerie ZDE

Kontakt:

Veronika Friebová
PR Yellow Ribbon
mobil +420 778 457 229
friebova@yrr.cz 

Už za týden na 8. ročníku běhu!

Vážení běžci a fandové Žluté stužky! 

Už za týden se uvidíme na 8. ročníku Yellow Ribbon Run, kde letos vyjádříme solidaritu ženám ve vězení a ženám po výkonu trestu.

K dnešnímu dni evidujeme 642 registrací – zájemci se mohou do běhu zapsat téměř do poslední chvíle! REGISTRUJTE SE ZDE

Fandíte na nových Facebookových stránkách? FANDĚTE ZDE

V Aktivním lesoparku Řepy budou běhat dospělí i děti, které mají závod zdarma!

Děti dostanou tričko se žlutou stužkou a mohou se těšit na další doprovodné aktivity: focení ve fotkoutku od Fotonauta s VIP, tetování air brush (vydrží až 4 dny!), malování na obličej a další aktivity.

Starat se o ně bude patronka dětí YRR a moderátorka ČT Barbora Černošková a její tým moderátorek ČT

Doprovodné aktivity čekají i dospělé! Dorazte. 

16:00 – 20:00 Udělejte si selfie a sdílejte s hashtagem #protipredsudkum ve fotkoutku od Fotonauta. 

Zatočte kolem štěstí ve stánku D.A.S. Pojišťovny. Zlatým hřebem letošní akce bude koncert Gipsy Brothers s hercem a zpěvákem Davidem Krausem.

Ambasador YRR, Petr Čtvrtníček, pro vás opět chystá originální kulinářské speciality, letos speciál – Četnickou klobásu se zelím a smetanovým křenem, mňam! 

Nezapomeňte na fanshop Žluté stužky,  kde můžete platit kreditní kartou!

Jak se na YRR dostanete? Vidíte na mapě ZDE

Pro vaše pohodlí na louce si nezapomeňte na YRR přibalit piknikovou deku!

Základní harmonogram akce zde:

15:00 zahájení programu

16:00 registrace dospělých

15:45 – rozcvička dětí s Bárou Černoškovou a VIP

16:15 dětský závod

16:00 – 20:00 – focení ve Fotonautu

17:20 velké společné focení

18:00 závod dospělých

20:00 Gipsy Brothers s Davidem Krausem

Připněte si žlutou stužku a poběžte s námi 8. ročník Yellow Ribbon Run!

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Z akce může být pořízena fotografická dokumentace. Účastí na akci uděluje návštěvník pořadateli souhlas s pořízením a zveřejněním fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořadatele. Účastník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: friebova@yrr.cz