ŽLUTÁ STUŽKA

Žlutá stužka z. s. se prostřednictvím projektu Yellow Ribbon Run věnuje od roku 2016 osvětě o problematice lidí s trestní minulostí a dopadům uvěznění na rodiny, děti, oběti a širší společnost.

NAŠÍ VIZÍ JE SPOLEČNOST, KTERÁ DÁVÁ LIDEM
S TRESTNÍ MINULOSTÍ A JEJICH RODINÁM
DRUHOU ŠANCI NA SLUŠNÝ ŽIVOT

YELLOW RIBBON A BĚH SE ŽLUTOU STUŽKOU

Běh se žlutou stužkou, Yellow Ribbon Run, je osvětovou akcí, která je v ČR realizována od roku 2016. Cílem běhu je od počátku integrace lidí s trestní minulostí, zejména odbourání předsudků a získání zaměstnání i se záznamem v rejstříku trestů,  osvěta společnosti a příležitost dát v rámci Běhu se žlutou stužkou běžcům s trestní minulostí šanci na nový začátek.

Od roku 2019 již není projekt Yellow Ribbon akcí, která se koná jednou ročně. Jsou to také četné aktivity, ve kterých se ke žluté stužce hrdě hlásí nejen běžci, ale také další příznivci tématu a VIP. Právě v tomto roce začal herec a scénárista Petr Čtvrtníček bubnovat s vězeňskou kapelou Wsedě a stal se ambasadorem projektu.

Dárce a podporovatele projektu jsme v roce 2020 prezentovali v rámci putovní výstavy Uteč předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu, o kterou je, již od jejího 1. umístění velký zájem. Realizaci výstavy podpořil v roce 2020 Jihomoravský kraj.

Inspirace pochází ze Singapuru, kde se akce na podporu integrace osob s trestní minulostí pořádá od roku 2008.

Cesta k běhu je jednoduchá!

 

2008 první Yellow Ribbon Run v Singapuru

2016 první běh se žlutou stužkou v ČR

2022 již 7. ročník běhu, poprvé tematicky na podporu dětí vězněných rodičů

 

2008 první Yellow Ribbon Run v Singapuru

2016 první běh se žlutou stužkou v ČR

2022 již 7. ročník běhu, poprvé tematicky na podporu dětí vězněných rodičů

PROČ TO DĚLÁME?

 

Každý si zaslouží druhou šanci

Vyjít z vězení a začít fungovat sám je těžké

Podporovat a motivovat funguje více, než kritizovat

Všichni děláme chyby

Každý z nás chce žít v bezpečné společnosti

Yellow Ribbon Run