• „Díky yellow ribbon run začali společně běhat zaměstnanci vězeňské služby i odsouzení a to je super.
  YRR je potvrzením toho, že změna je možná.”

  Jiří, zaměstnanec Vězeňské služby ČR

 • „Antidepresiva už nepotřebuji, protože mám běhání.”

  Tomáš, běžec s trestní minulostí.

 • „Jsme rádi, že můžeme na projektu Yellow Ribbon Run participovat a dát novou šanci odsouzeným.”

  Mgr. Jitka Chizzola, generální ředitelka D.A.S.

GABRIELA SLOVÁKOVÁ

GABRIELA SLOVÁKOVÁ

Ředitelka Žlutá stužka z.s. a iniciátorka Yellow Ribbon Run ČR

“Rodiny a děti odsouzených jsou neviditelnými oběťmi trestných činů a spolupráce s rodinou odsouzených může výrazně pozitivně ovlivnit úspěšné začlenění do společnosti. Pro dobré začlenění lidí s trestní minulostí  je důležité uplatňovat principy restorativní justice, která je zásadní pro minimalizaci dopadů trestné činnosti na oběti a snížení recidivy.”Od roku 2003 pracovala u Vězeňské služby ČR. V roce 2010 se stala ředitelkou ženské Věznice ve Světlé nad Sázavou a od roku 2019 pokračovala v pozici ředitelky mužské Věznice Kuřim. Působí jako mezinárodní expert se specializací na vězněné ženy a dlouhodobě se věnuje oblasti smysluplného zacházení s odsouzenými, v neposlední řadě také problematice dětí a rodin odsouzených. Byla členkou výboru organizace ICPA (International Corrections and Prisons Association), která sdružuje přes 5 000 odborníků v oblasti vězeňství a také jako předsedající expertní skupiny EuropPris zaměřené na vztahy odsouzených s rodinou v souvislosti s bezproblémovým začleněním do společnosti po výkonu trestu. Je spoluzakladatelkou MECR (Middle European Correctional Roundtable), který řeší strategie v oblasti vězeňství ve střední Evropě. Působí v několika expertních skupinách Ministerstva spravedlnosti ČR či Úřadu vlády ČR se zaměřením na trestní justici. 

Od ledna 2024 působí jako ředitelka trestní politiky na Ministerstvu spravedlnosti.O ŽLUTÉ STUŽCE

Organizace Žlutá stužka a její projekt Běh se žlutou stužkou je osvětová iniciativa, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti téma lidí s trestní minulostí. Základním principem je dávání druhých šancí a úspěšné zapojení zpět do společnosti. Prostřednictvím sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí se zaměřujeme na téma reintegrace, podpory a destigmatizace s ohledem na širší negativní vliv uvěznění na děti a rodiny odsouzených  a s důrazem na principy restorativní justice. Aktivními účastníky a spolutvůrci projektu jsou lidé ve vězení  i po výkonu trestu. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro integraci osob se záznamem v trestním rejstříku, ukázat užitečnost jejich zapojení do společnosti a prezentovat pozitivním a atraktivním způsobem téma, které je na okraji zájmu veřejnosti. Klíčovou inovací projektu  je zapojení občanské společnosti a širokého spektra aktérů z veřejného, ​​nevládního i firemního sektoru a jejich efektivní spolupráce.CO DĚLÁME

 • YELLOW RIBBON RUN

  Od roku 2022 pořádáme tematické ročníky běhu Yellow Ribbon Run, běhu proti předsudkům.

 • 9.ROČNÍK BĚHU YRR

  11. 6. 2024 pořádáme již 9. ročník Yellow Ribbon Run, běhu proti předsudkům, s více než 800 účastníky.

  Vice o tom kde běžíme zde

 • ŽLUTOSTUŽKOVÉ DNY

  Pravidelně pořádáme Žlutostužkové dny s malou běžeckou akcí ve věznicích v České republice.

 • PRO DĚTI ODSOUZENÝCH RODIČŮ

  Poskytujeme přímou podporu dětem, které mají rodiče ve vězení.

 • PARTNERSTVÍ S ORGANIZACEMI

  Vytváříme síť partnerských organizací zaměřených na práci s lidmi s trestní minulostí.

 • VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

  Pořádáme vzdělávací a preventivní workshopy a prezentace pro školy.

 • PODPORA EFEKTIVNÍCH PROGRAMŮ

  Účastníme se odborných konferencí a iniciativ zaměřených na efektivní programy pro lidi s trestní minulostí směřující k lepší integraci do společnosti.

 • ŽLUTÁ STUŽKA V EVROPĚ

  Budujeme síť žlutostužkových aktivit v Evropě.

TÝM

MARKÉTA FILKUKA

MARKÉTA FILKUKA

Manžerka projektu a provozu

Vystudovala Francouzské lyceum a poté ekonomii na Masarykově Univerzitě v Brně. Od roku 2003 pracovala v marketingu a PR ve veřejném sektoru. Později pracovala ve velké nadnárodní společnost na pozici brand manažerky pro český a slovenský trh. Od roku 2017  se podílí na na řízení a koordinaci osvětového neziskového projektu Yellow Ribbon. 

VERONIKA FRIEBOVÁ

VERONIKA FRIEBOVÁ

Manažerka PR a péče o komunity

Od roku 2007 pracuje v PR a marketingu. Má zkušenosti s interní komunikací v pojišťovně, produktovým PR v oblasti „gamingu“ a osm let zkušeností z vedení lesní mateřské školky, kterou také spoluzaložila. Od roku 2018 pracuje jako PR v neziskových organizacích. Nejprve jako PR manažerka v České asociaci paraplegiků, v RUBIKON Centru a od roku 2019 také jako PR manažerka pro projekt Yellow Ribbon Run. Od září 2022 do září 2023 pomohla také nastartovat komunity v Nadaci OSF.

HISTORIE PROJEKTU

Běh se žlutou stužkou  je osvětový projekt, který se v České republice realizuje od roku 2016. Ředitelka spolku Žlutá stužka Gabriela Slováková přivezla inspiraci ze Singapuru, kde se od roku 2008 pořádá akce na podporu integrace lidí s trestní minulostí. Singapurští kolegové s ní sdíleli principy a vizuální stránku projektu a podpořili  šíření principů  „žluté stužky“ v Evropě. Do roku 2023 projekt spolupořádala platforma složená z Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby Rubikon Centra a Slavata Triatlon Tour. V roce 2023 se stal Yellow Ribbon Run hlavním projektem samostatné organizace Žlutá stužka, z.s.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Česká republika má podle Rady Evropy 4. nejvyšší míru uvěznění ze všech zemí EU. To vede k přeplněnosti věznic, která následně znemožňuje s vězni dostatečně pracovat a lépe je připravit na návrat do společnosti (obecná míra recidivy je téměř 70 %). Téma vězeňství a nutnost reformy trestní justice je na okraji veřejného zájmu, přestože se v poslední době objevují nové strategie a politické iniciativy. Ve společnosti existuje mnoho předsudků vůči lidem s trestní minulostí. Veřejnost se často mylně domnívá, že uvěznění a přísné tresty jsou nejúčinnějšími nástroji pro vytváření bezpečné společnosti. Přehlíží však závažné negativní sociální a ekonomické dopady uvěznění na společnost, oběti, samotné pachatele, jejich rodiny a zejména děti.

OCENĚNÍ

Projekt Yellow Ribbon Run získal v roce 2022 prestižní mezinárodní ocenění Confederation of European Probation – CEP – v kategorii „Rehabilitace v komunitě“. V roce 2021 ocenili naši kolegové ze Singapuru projekt prestižní cenou International Supporter of Second Chances.