Rodiny odsouzených strávily den v okrasné zahradě Věznice Jiřice, která je součástí tzv. otevřené věznice. Akce pomohla zejména nezletilým dětem prožít den s tátou, ale také rodičům prožít den s odsouzenými mimo vězeňské návštěvní místnosti.

Praha, Jiřice 2. září 2023 – V sobotu 2. 9. 2023 pořádala nezisková organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s. ve spolupráci s Věznicí Jiřice den pro děti a rodiče v rámci projektu Tady a teď. Akce se zúčastnilo 13 odsouzených a 45 rodinných příslušníků,z toho 18 dětí.

Zaznamenáváme skvělé výsledky ze zpětné vazby odsouzených i věznic samotných, ale zejména od dětí, které jsou pro nás hlavní motivací v podobných aktivitách pokračovat,” říká Zuzana Bejó z Volonté, o.p.s.

Dospělí i děti na akci oblékly trička se žlutou stužkou, která jsou nedílnou součástí osvětových aktivit v projektu Yellow Ribbon Run (Běh se žlutou stužkou), kde se již 8 let schází na podporu lidí s trestní minulostí stovky běžců z řad státního, soukromého a neziskového sektoru. Žlutá stužka je pak symbolem návratu z vězení na svobodu, úspěšného začlenění do společnosti a odbourání předsudků. 

Muži tvoří většinu vězeňské populace. Jejich děti jsou neviditelnými oběťmi trestných činů. Neztratit s nimi kontakt a udržet vztah je velké téma pro mnoho otců ve výkonu trestu. Vážím si toho, že je Vězeňská služba ČR otevřená podpoře vztahů mezi rodiči a dětmi a otevírá brány věznic rodinám odsouzených. Rodiny se tak mohou setkat v neformálním prostředí a prožít kvalitní čas, který v nelehké životní situaci pomůže posílení jejich vztahů. Právo na kontakt s rodičem mají mít všechny děti, bez ohledu na to, kde dospělí v životě udělali chybu,” říká Gabriela Slováková, iniciátorka projektu Yellow Ribbon Run v ČR a zakladatelka organizace Žlutá stužka z.s.

Videozáznam z akce pořídila iniciativa Projekt 23, která na YouTube produkuje videorozhovory s lidmi na okraji společnosti.

Věznice Jiřice podporuje aktivity na posílení rodinných vztahů opakovaně.

Každoročně pořádáme akce na podporu dětí a rodičů a ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Moderní společnost se vyvíjí a mění a stále více si uvědomujeme, že otcovství je důležitou a hodnotnou rolí, kterou muži sehrávají v životě svých dětí. Proto vítáme, jak iniciativu organizací mimo Vězeňskou službu ČR, tak nadšení zaměstnanců věznic pro podobné aktivity,” doplňuje Hana Prokopová, vedoucí otevřené věznice a tisková mluvčí Věznice Jiřice.

______________________________________________________________

Yellow Ribbon Run (YRR) / Běh se žlutou stužkou – cílem projektu je bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. Do 8. ročníku Yellow Ribbon Run se v roce 2023 registrovalo 800 lidí. Yellow Ribbon Run je hlavním projektem samostatné organizace Žlutá stužka z. s.

Od roku 2022 pořádá tematické ročníky. Hlavním motivem je podpořit lidi  s trestní minulostí v jejich rodičovských rolích. Všechny linky v tématech tak vedou k dětem a jejich destigmatizaci. Od setkávání s odborníky a řešením jejich situace, přes rozšiřování možností, jak strávit s rodičem kvalitní čas v neformálním prostředí, po přímou finanční podporu. 

Video z 8. ročníku YRR od Projekt 23

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. – projekt Tady a teď  21/2022-OPRD-DOTC, Dotační titul MSp: Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody pro rok 2023. Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí min. 55 klientů ve VTOS ze zapojených věznic – Věznice Jiřice, Věznice Kynšperk n. O. a Věznice Kuřim. Dále minimálně 55 partnerek/partnerů s nezletilými dětmi a změna přístupu k rodině včetně řešení společných akcí v průběhu realizace projektu tj. 3/23 – 12/23.

Programy pro rodiny realizuje VOLONTÉ CZECH, o.p.s. v synergii s projektem VOL RODINU CZ.03.02.02/00/22_017/0000254 financovaným prostřednictvím OPZ plus a projektem společně pro vyšší pozitivní dopad na rodin odsouzených, 2022-2-CZ01-KA210-ADU-000101184, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci programu ERASMUS+

Záměrem je umožňovat dětem komunikaci a kontakty s rodiči ve VTOS a současně řešit posílení rodičovských kompetencí u otců a matek.

 

Gabriela Slováková – Od roku 2003 pracovala u Vězeňské služby ČR. V roce 2010 se stala ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a od roku 2019 pokračovala v pozici ředitelky mužské Věznice Kuřim. Působí jako mezinárodní expert se specializací na vězněné ženy a dlouhodobě se věnuje oblasti smysluplného zacházení s odsouzenými, v neposlední řadě také problematice dětí a rodin vězněných rodičů. Celkem 8 let byla členkou řídícího výboru celosvětové organizace ICPA (International Corrections and Prisons Association), která sdružuje přes 5 000 odborníků v oblasti vězeňství a také jako předsedající expertní skupiny EuropPris zaměřené na vztahy odsouzených s rodinou v souvislosti s bezproblémovým začleněním do společnosti po výkonu trestu. Je spoluzakladatelkou MECR (Middle European Correctional Roundtable), který se zaobíral strategiemi v oblasti vězeňství ve střední Evropě a působí v několika expertních skupinách Ministerstva spravedlnosti ČR či Úřadu vlády ČR se zaměřením na trestní justici. Zastává názor, že rodiny a děti odsouzených jsou neviditelnými oběťmi trestných činů a spolupráce s rodinou odsouzených může výrazně pozitivně ovlivnit úspěšné začlenění do společnosti. Při své práci implementuje principy restorativní justice, kterou považuje za zásadní pro minimalizaci dopadů trestné činnosti na oběti a také pro snížení recidivy. Je iniciátorkou y ředitelkou osvětového projektu Yellow Ribbon, jehož cílem je získat zájem veřejnosti o téma lidí s trestní minulostí a propojit instituce působící v této oblasti. V tričku se žlutou stužku jsou si všichni běžci rovni a přichází motivace věnovat tématu více pozornosti. Sama je matkou tří dětí – jedenáctiletého Matyáše a dvouletých dvojčat Mariany a Natálie.

Kontakt:

Veronika Friebová

PR Manager

Žlutá stužka z. s.

mobil +420 778 457 229

www.yellowribbon.cz