Poděkování

Děkujeme vám všem!

 

Z spoluorganizaci a realizaci 8. ročníku Yellow Ribbon Run děkujeme těmto organizacím a osobnostem:

Vězeňská služba České republiky, Tým generálního ředitelství VS ČR, speciální díky patří Věznici Ruzyně za logistiku

Domov sv. Karla Boromejského, Probační a mediační služba, RUBIKON Centrum, z.ú.

Tomáš Slavata, Petr Čtvrtníček Barbora Černošková, Petra Křížková, Lucie Křížková, Jana Peroutková, Jiří Černošek, Jan Jirkovský, D.A.S. Rechtsschutz AG, Jitka Chizzola, A giga s.r.o., Šance Pro, Jihomoravský kraj, MČ Praha 17 Řepy, Kostelecké uzeniny a.s., United Bakeries a.s., Hamerník s.r.o., Jipocar Transport & Logistic, A-GIGA s.r.o., DŘEVOTRADING spol. s r.o., Futaba Czech, s.r.o., Hilton Prague, Banh- mi -ba, Velvyslanectví Norského království, Vězeňská duchovenská péče z.s., Lesy České republiky, s.p., KAFE BOUDA s.r.o., Volonté Czech o.p.s., Nadace 3WFoundation, ConTeyor Czech Republic s.r.o. a další. 

Sananim, Laxus, Aliance žen pro rakovinu prsu, Projekt 23, Zotavovna přední labská, 

Petra Dos, Fotonaut, Imoba, Pivovar MadCat, Stopnito, Jiří Homoláč, David Cihlář, Yellow Ribbon Singapore, Podané ruce, ASK Slavia Praha, KGS legal, Iniciativa hlavák, Dental office H33, Praha 22, Praha 1, Technologocká agentura ČR, Centropol, Dej Prison Hospital, Dorin Muresan, Farni charita Litomyšl, Obvodní státní zastupitelství pro Praha, Asociace organizací v oblasti vězeňství, René Hamrla, Veronika Pavelková, Radek Crha (Non Autos), Katedra žurnalistiky fakulta sociálních věd UK, akademie vs čr, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv, T-mobile, Okamih, Charita Česká Kamenice, Al Paso, Česká kriminologická společnost, Romodrom, Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu, Společnost Podané ruce.

#zenyavezeni #protipredsudkum #utecpredsudkum

8. ročník Yellow Ribbon probíhá ve spolupráci s projektem Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, který je podpořen grantem z Norska.