Workshop a Wsedě na mezinárodní konferenci 

Probační a mediační služba hostila ve čtvrtek 3.10. ve spolupráci s Anglo-American University první mezinárodní konferenci o restorativní justici v prostoru zemí Visegrádské skupiny.
V rámci konference proběhl také workshop #YRR a zahrála kapela Wsedě ?