Ukončili jsme projekt „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“

Bilaterální iniciativa s názvem „Kulatý stůl v rámci přípravy akčního plánu Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy“ z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (Programme Bilateral Ambitions) v rámci programu Spravedlnost podpořeného Norskými fondy 2014 – 2021 byla ukončena dne 31. 12. 2023.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Špičky evropské justice poběží „Proti předsudkům“ v 9. ročníku Yellow Ribbon Run 

Praha, Oslo 30. 12.  2023 – Yellow Ribbon Run každoročně propojuje lidi z veřejného, ​​soukromého a neziskového sektoru, s lidmi s trestní minulostí i s těmi, kteří jsou stále ve výkonu trestu. Společně běží proti předsudkům a dávají  druhou šanci. Cílem je snížení recidivy a větší bezpečí ve společnosti. Právě tímto konceptem se na začátku listopadu inspirovali zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. Česká nezisková organizace Žlutá stužka , z. s. uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together – s cílem ukázat tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby tuto myšlenku přivezli do svých domovských zemí. 

Ředitelka této organizace Gabriela Slováková odstartovala před devíti lety osvětový běh Yellow Ribbon Run (YRR), který přivezla ze Singapuru. V ČR nyní vznikne “hub” Žlutá stužka – společně rosteme do Evropy, do kterého se za podpory norského partnera, kterým je norská vězeňská služba připojí: Norsko, Chorvatsko, a Holandsko.

Díky setkání v rámci kulatého stolu vznikl akční plán, jehož cílem je jednotný koncept Yellow Ribbon Run v Evropě, včetně vizuální identity.

“Myslím, že je jedinečné, když má Česká republika příležitost v něčem inspirovat tak pokrokovou zemi jako je Norsko. Yellow Ribbon Run se stává  průkopníkem. Cílem společných akc není pouze osvěta, ale sdílení dobré praxe na celoevropské úrovni, tak očekávám také urychlení a zkvalitnění přístupu k integraci lidí s trestní minulostí také v ČR”, říká Gabriela Slováková, ředitela spolku Žlutá stužka.

Na akci byli přítomni zástupci z Norska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Chorvatska, Rady Evropy a zároveň Singapuru a Nizozemska, kteří se prezentovali on-line. Všichni zúčastnění plánují navštívit Yellow Ribbon Run v České republice, jehož 9. Ročník se bude konat 11. 6. 2024.

INFORMACE O PROGRAMU SPRAVEDLNOST:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/spravedlnost