Poděkování

Za organizátory  Yellow Ribbon Run 2019 bychom chtěli poděkovat všem partnerům, podporovatelům a běžcům, kteří se na akci podíleli.

Speciální poděkování za pomoc při realizaci celého dne 25.6.2019 patří Věznici Světlá nad Sázavou a  Věznici v Kuřimi a všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. Díky nim jsme na běhu měli skvělé, připravené zázemí i občerstvení a díky nim bylo možné celý běh také zrealizovat!